מילון מונחים צהל

אתם נמצאים רגע לפני הגיוס שלכם לצה״ל וחשוב שתדעו שבצבא מדברים המון המון בקיצורים, זה הגיע לרמה שממש יש מילון צבאי עם מונחים שאתם תהיו חייבים להכיר כדי שלא תהיו שוקיסטים במהלך הגיוס שלכם, אז הרשנו לעצמנו לעזור לכם בנושא, ולבנות לכם את מילון המונחים המלא והאולטימטבי לצה״ל, מצאתם קיצורים נוספים שלא מופיעים כאן, שלחו לנו הודעה ונשמח לצרף אותם למילון שלנו.

דרגות ותפקידים בצה״ל

ראשי תיבותפירוש
טר"שטוראי ראשון
רב"טרב טוראי
סמ"רסמל ראשון
רס"ררב סמל ראשון
רס"מאב סמל מתקדם
רס"ברב סמל בכיר
רנ"גרב נגד
סג"מסגן משנה
רס"ןרב סרן
סא"לסגן אלוף
אל"מאלוף משנה
תא"לתת אלוף
רא"לרב אלוף
אע"צאזרח עובד צהל
רמטכ"לראש המטה הכללי
מ"פמפקד פלוגה
מש"קמפקד שאינו קצין
מ"כמפקד כיתה
סמג"דסגן מפקד גדוד
מג"דמפקד גדוד
מב"סמפקד בסיס
מד"סמדריך ספורט
מח"טמפקד חטיבה
סמח"טסגן מםקד יחידה
מ"מממלא מקום
יוהל"ןיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים
קרפ"רקצין רפואה ראשי
קב"ןקצין בריאות הנפש
ש"גשומר גבול
חופ"לחובל פלוגתי
מד"כמדריך כלואים
רל"שראש לשכה
מפ"צמפקד צוות
סמב"צסמל מבצעים
רס"פרב סמל פלוגתי
קמצ״רקצין משטרה צבאית ראשי

ציוד ואמצעי לחימה

ראשי תיבותפירוש
בזנ"טברזל זוויתי נטוי
צמ"הציוד מכני הנדסי
נ"טנגד טנקים
נ"מנגד מטוסים
אמל"חאמצעי לחימה
פצמ"רפצצת מרגמה
נגמ"שנושא גייסות משוריין
שכפ"ץשכבת פיצוץ
רוס"ררובה סער
רק"םרכב קרבי משוריין
מקל"רמקלע רימונים
נק"לנשק קל
תמ"קתת מקלע
סטי"לספינת טילים
פומ"הפורצת מכשולים הנדסיים
מזל"טמטוס זעיר ללא טייס
ח"שחודר שיריון
אב"כאטומי, ביולוגי, כימי
טק"קטיל קרקע קרקע
מ״קמכשיר קשר / מחנה קבע

חילות ויחידות בצה״ל

ראשי תיבותפירוש
חי"רחיל רגלים
יח״שיחידות שדה
פו"מפיקוד ומטה
מצ"חמשטרה צבאית חוקרת
חמ״ץחיל משטרה צבאית
פלחה"ןפלוגת חיל הנדסה
גדס"רגדוד סיור
פלחי"קפלוגת חיל קישור
פלס"רפלוגת סיור
חי"חחיל חימוש
חנ״כחיל החינוך והנוער
חש"ןחיל שיריון
חת"מחיל תותחנים
דו"צדובר צה״ל
חר"פחיל רפואה
ח"יחיל ים
נח"לנוער חלוצי לוחם
חמ"ןחיל מודיעין
גל״צגלי צה"ל
ירפ"איחידת רפואה אווירית
מ״צמשטרה צבאית
חש"לחיל שלישות
חה״ןחיל הנדסה
מג״במשמר הגבול
ח״אחיל האויר
ח״ןחיל נשים

כללי

ראשי תיבותפירוש
צה״לצבא הגנה לישראל
מטכ״למטה כללי
בקו״םבסיס קליטה ומיון
פז״םפרק זמן מינימאלי
קד״צקורס קדם צבאי
א״גאימון גופני
ת״שתנאי שירות
קב״אקבוצת איכות
דפ״רדירוג פסיכוטכני ראשוני
ד״צדואר צבאי
שק״םשירות קנטינה ומזנונים
בה״דבסיס הדרכה
הסב״שהסברה שבועתית
סד״חסדנת חינוך
פזצט"אפול, זחל, צפה, טווח, אש
שק"ששק שינה
ת״אתחבושת אישית
ח״עחוסם עורקים
בלת״םבלתי מתוכנן
פק״לפקודות קבע לחייל
וע״ר
ועדה רפואית
ולת״םועדה לתיאום שירות מילואים
חפש״שחופשת שחרור
חמשושחמישי שישי שבת
קל״בקרוב לבית
שפצו״רשיפור צורה
מור״קמורשת קרב
בט״רבסיס טירונות
בט״שביטחון שוטף
בלמ"סבלתי מסווג
מלש"במועמד לשירות ביטחון
חזל״שחזרה לשגרה
לש"בלוחמה בשטח בנוי
לוט״רלוחמה בטרור
אבט"שאבטחת ישובים
הגנ"שהגנת ישובים
שעת ט״ששעת טרום שינה
ת״סתרגילי סדר
חמ״לחדר לחימה
תשמ״שתשלומי משפחה
מ"אמספר אישי
ב"מביטחון מידע
תרג״דתרגיל גדודי
אג"מאגף מבצעים
אכ״אאגף כוח אדם
תב"ן תקופה בלתי נמנית
דפוקהשלמת שירות לחייל שישב בכלא
תוכן עניינים
אני מעוניין בקורס הכנה לגיבוש
השאירו פרטים ונציג יחזור אלכם בהקדם
כתבות נוספות

תפקיד התזונה בכושר גופני

תזונה נכונה היא המפתח לבריאות טובה. במידה ותשלב תזונה מאוזנת עם פעילות גופנית ותהיה לך מערכת חיסונית שיכולה למנוע ביעילות כל זיהום או מחלה. תזונה

לחצו כאן להצטרפות לקבוצה הרישמית

כושר קרבי | הכנה לצבא | ציוד מבצעי | מלש״בים

״בוא לקחת חלק מקהילת הנמרים – ציוד, אביזרים, טיפים של לוחמים ומפקדים אמיתיים ועוד ועוד ועוד! למה אתה מחכה? זוז

זומנת לחקירת מצ״ח?
הותאם לך פרופיל לא נכון?
הוגש נגדך כתב אישום בבית הדין הצבאי?

צריכים ייעוץ משפטי? מלאו את הפרטים עם הסבר קצר במה מדובר ונשמח לתת לכם מענה.